Κάποιος μπορεί να με βοηθήσει με την ελληνική?

Hello guys, how are you?
I would like to make a request here on the blog for those who know and speak the Greek language, whether it was possible some help in teaching this language!
Be with indications of books, websites or dictionaries, I thank you for what is past me!
Those who have any of these matters, please contact me at my email.
I thank those who help!
Ευχαριστούμε
Written by Felipe M.

1 Response to "Κάποιος μπορεί να με βοηθήσει με την ελληνική?"

  1. Bebelow says:
    11 de janeiro de 2011 11:30

    porque em ingles?

    Tays marcinkowski

Related Posts with Thumbnails